Podmínky půjčovny

Podmínky půjčovny  Kontakt

Naše prodejna v Troji funguje taktéž jako půjčovna vodáckého vybavení. Půjčujeme nejen různé druhy lodí, ale taktéž širokou škálu vodáckého vybavení. Vzhledem k rozdílným podmínkám na našich prodejnách se liší i šíře a množství nabízeného vybavení. V Troji je možné vybavení vypůjčit i v rámci jednoho dne, kde je vypsána hodinová sazba pro zapůjčení již připraveného materiálu přímo v areálu trojské USD a okolí. Pro konkrétní informaci nás neváhejte kontaktovat na pobočce.

Objednávka a rezervace

 • Není nic jednoduššího. Kontaktujte nás telefonem, e-mailem či osobně a objednávejte čeho Vám třeba.
 • Zejména v letní sezóně Vám doporučujeme předem si zarezervovat vybavení pro půjčení. Ani rezervace není nic složitého – sdělíte nám, jaké vybavení a v jakém termínu si budete přát vypůjčit.
 • Vaši rezervaci potvrdíme a také vyhotovíme účet na rezervační poplatek ve výši 50% půjčovného.
 • Od okamžiku zaplacení rezervačního poplatku  máte jistotu, že ve stanovený den a hodinu budete mít vše připraveno.
 • Může se stát, že Vám okolnosti nedovolí Vaše cestovatelské plány uskutečnit. Pokud rezervaci zrušíte 21 a více dní před odjezdem, vrátíme Vám celý rezervační poplatek. Při zrušení 8 – 20 dní před odjezdem vrátíme 50% rezervačního poplatku. Při zrušení v posledním týdnu před odjezdem vám musíme s politováním oznámit, že rezervační poplatek propadne v plné výši.

Doklady, kauce, vracení

 • Při zapůjčení požadujeme předložení osobního dokladu (občanka, řidičák, pas) a složení kauce v HOTOVOSTI. Kauci není možné složit bezhotovostní platbou.
 • Dále je každý zákazník povinen podepsat Smlouvu o zapůjčení, potvrdí převzetí půjčovaného materiálu a termín navrácení.
 • Půjčovné se platí předem.
 • Zapůjčený materiál je možno vracet pouze v otevírací době našich obchodů – tj. nikoliv v neděli a státní svátek. vybavení lze vracet pouze tom obchodě, ze kterého jste ho vypůjčili
 • Prodejna Troja - den zapůjčení po 17.30 hod. a den navrácení do 15.00 hodin se nezapočítává do výpůjční doby.
 • Zapůjčený materiál zákazník vrací nepoškozený a přiměřeně vyčištěný a vysušený. V případě poškození či neúměrného znečištění zapůjčeného materiálu budou účtovány náklady na opravy a vyčištění. V případě totálního poškození či ztráty zapůjčeného materiálu se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve výši obvyklé tržní ceny použitého materiálu.
 • CENÍK PŮJČOVNY PRODEJNA TROJA

  MATERIÁL/Cena (Kč)

  2 HODINY

  1 DEN

   MAX 6 DNŮ / DEN

  7 DNŮ A VÍCE / DEN

  VRATNÁ KAUCE

  KAJAK SET (loď, pádlo, vesta, helma, špricdeka)

  300

  400

  350

  5000

   

  KAJAK

  250

  350

  300

  5000

  PÁDLO K1

  70

  70

  70

  1000

   

  HELMA

  50

  50

  50

  500

  ŠPRICKA

  50

  50

  50

  500

  BUNDA

  50

  70

  70

   

  500

  VESTA

  50

  70

  70

   

  500

  HÁZEČKA

  50

  80

  40

  500

   

  PODMÍNKY NÁJMU A POVINNOSTI NÁJEMCE

  Odpovědnost za materiál počíná dnem a hodinou převzetí a končí dnem a hodinou vrácení. Ukončením nájmu se rozumí potvrzené převzetí materiálu pronajímatelem. Prodloužení smluvené doby může být provedeno pouze se souhlasem pronajímatele. Nájemce je povinen při vrácení zapůjčeného materiálu předložit "Smlouvu o zapůjčení sportovních potřeb", bez jejího předložení nebude předmět plnění považován za vrácený. Pro případ porušení smluvních podmínek a povinností sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

  a) V případě opožděného vrácení (bez souhlasu pronajímatele) předmětu nájmu, je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednaného nájemného za každý den/hodinu prodlení.

  b) V případě zničení, ztráty nebo odcizení předmětu nájmu nebo jeho části je nájemce povinen zaplatit pronajímateli pořizovací cenu nového předmětu nájmu nebo jeho části, a to okamžitě.

  c) V případě, že nájemce vrátí pronajímateli pronajatý materiál znečištěný, rozumí se i řádně nevysušený, je povinen zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 100,- Kč za každý jednotlivý materiál.

  Nájemce bude materiál používat výhradně na svou zodpovědnost a v souladu s podmínkami jeho určení, údržby a užívání, s nimiž byl seznámen. Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je.

  Odpovědnost za škody: Zjistí-li pronajímatel při vrácení materiálu závady způsobené nedbalostí nebo neodborným zacházením, je nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady nutné pro odstranění těchto závad. Vratná záloha se tak vrací až po vyúčtování nákladů použitých na opravu materiálu. Z vratné zálohy jsou odečteny právě náklady vyúčtované na závady způsobené pronajímatelem.

  Podmínky půjčovny

  Naše prodejny v Brně a v Praze Troji fungují taktéž jako půjčovny vodáckého vybavení. Půjčujeme nejen různé druhy lodí, ale taktéž širokou škálu vodáckého vybavení. Vzhledem k rozdílným podmínkám na našich prodejnách se liší i šíře a množství nabízeného vybavení pro půjčovnu. Kompletní sortiment, dostupnost a veškeré další informace, naleznete na našem webu. V Troji je možné vybavení vypůjčit i v rámci jednoho dne, kde je vypsána hodinová sazba pro zapůjčení připraveného materiálu přímo v areálu trojské USD a okolí. Pro konkrétní informaci nás neváhejte kontaktovat na jednotlivých pobočkách.

   

  Objednávka a rezervace

  Není nic jednoduššího. Kontaktujte nás telefonem, e-mailem či osobně a objednávejte čeho Vám třeba. Zejména v letní sezóně Vám doporučujeme předem si zarezervovat vybavení pro půjčení. Sdělíte nám, jaké vybavení a v jakém termínu si budete přát vypůjčit a obsluha obchodu Vám rezervaci potvrdí a zapíše do našeho rezervačního systému

  Při zapůjčení požadujeme předložení osobního dokladu (občanka, řidičák, pas) a složení kauce v HOTOVOSTI. Kauci není možné složit bezhotovostní platbou.

   

  Dále je každý zákazník povinen podepsat Smlouvu o zapůjčení, potvrdí tak převzetí půjčovaného materiálu a termín navrácení.

  Půjčovné se platí předem.

   

  Zapůjčený materiál je možno vracet pouze v otevírací době našich obchodů – tj. nikoliv v neděli a státní svátek. Vybavení lze vracet pouze tom obchodě, ze kterého jste ho vypůjčili.

   

  Při vícedenním zapůjčení V Troji se den zapůjčení s vyzvednutím po 17.30 hod. a den navrácení do 15.00 hodin nezapočítává do výpůjční doby.

   

  Zapůjčený materiál zákazník vrací nepoškozený a přiměřeně vyčištěný a vysušený. V případě poškození či neúměrného znečištění zapůjčeného materiálu budou účtovány náklady na opravy a vyčištění. V případě totálního poškození či ztráty zapůjčeného materiálu se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve výši obvyklé tržní ceny použitého materiálu.

   

  Případně dotazy směřujte k obsluze prodejny

   

  Děkujeme, Hiko

 Podmínky půjčovny - Kontakt