Registrace

Výhody členství v HIKO KLUB

Staňte se členem HIKO KLUBU a využijte možností výhodných nákupů u společnosti HIKO SPORT s.r.o. Členem se stanete pokud se u nás zaregistrujete. Touto registrací získáváte základní slevu 6%! Zaregistrovat se můžete v našem e-shopu, nebo na našich prodejnách! Slevy poskytované v rámci klubových výhod nelze sdružovat s jinými slevami a akcemi HIKO SPORT s.r.o. Společnost HIKO SPORT s.r.o. si vymezuje právo vyjmout některé zboží ze systému slev a vyhrazuje si právo změnit podmínky či pravidla tohoto klubu.


Typ Výše slevy na nákup zboží Podmínky pro získání
Bronzová 6% registrace
Stříbrná 8% roční nákup nad 4.000 Kč
Zlatá 10% roční nákup nad 10.000 Kč
VIP 12% roční nákup nad 20.000 Kč
                

Registrace nového zákazníka / člena HIKO Klubu

Chráníme Vaše osobní údaje: 

Podpisem této přihlášky do HIKO klubu uděluji společnosti HIKO SPORT s.r.o., IČO:250 59 262, SE SÍDLEM: Jíloviště 261, Praha - západ, 252 02, souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"), ke zpracování mých osobních údajů jako člena HIKO klubu, a to k účelu zasílání propagačních materiálů publikovaných společností HIKO na základě a v souvislosti s členstvím v HIKO klubu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu nezbytně nutnou z hlediska mého členství v HIKO klubu, tedy na dobu jeho trvání, případně vypořádání všech mých práv a závazků vyplývajících z tohoto členství ke společnosti HIKO SPORT. Tento souhlas nemůže být odvolán. Jsem srozuměn(a) s tím, že pro účely členství v HIKO klubu bude firma HIKO zpracovávat mé osobní údaje, jakož i poučen(a) o svých právech a povinnostech společnosti HIKO SPORT vyplývajících ze zákona. Prohlašuji, že předávám své osobní údaje pouze za úkolem zpracování, který je uveden v této přihlášce. Jsem si vědom(a), že poskytnutí osobních údajů za podmínek uvedených v této přihlášce je dobrovolné. Společnost HIKO SPORT prohlašuje, že údaje člena HIKO klubu bude zpracovávat ve smyslu a v rozsahu nutném pro plnění svých práv a povinností vyplývajících a souvisejících s provozováním HIKO klubu a nebude v žádném případě předané osobní údaje dále jakkoliv používat shromažďovat, zpřístupňovat a jakkoliv jinak zpracovávat. Společnost HIKO SPORT je oprávněna osobní údaje zpracovávat pro účely stanovené v této přihlášce pouze po dobu členství subjektu osobních údajů v HIKO klubu, případně do vypořádání všech jeho práv a povinností vyplývajících z členství ve HIKO klubu, poté je povinna osobní údaje člena HIKO klubu likvidovat. Společnost HIKO SPORT není oprávněna předávat osobní údaje bez souhlasu subjektu osobních údajů třetím osobám.