Ochrana osobních údajů


Při vyplňování přihlášky do HIKO klubu jste poskytli své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. HIKO SPORT s.r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů. Prohlášení HIKO SPORT s.r.o. k ochraně vašich osobních údajů:

Zákazník svým podpisem na přihlášce výslovně souhlasí s tím, že Společnost HIKO SPORT zpracovává osobní údaje členů HIKO klubu uvedené v Přihlášce do HIKO klubu jakož i údaje získané při obchodním styku, zvláště všechny údaje získané používáním HIKO klub karty a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každým členem, případně do doby ukončení činnosti HIKO klubu. Členové HIKO klubu berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a HIKO SPORT s.r.o. údaje zlikviduje. 


Společnost HIKO SPORT jako správce zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zaregistrované na jeho jméno člena HIKO klubu , a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek HIKO klubu. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž člen HIKO klubu bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.


  • Úřad pro ochranu osobních údajů udělil podle § 16 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dne 9. června 2004 společnosti HIKO SPORT s.r.o. registraci č. 00022243/001 za účelem nabízení obchodu a služeb subjektům údajů.
  • Vyplněním a podpisem Přihlášky udělujete souhlas společnosti HIKO SPORT s.r.o. s použitím Vašich osobních údajů pro nabízení obchodu a služeb subjektům údajů po celou dobu Vašeho členství v klubu.
  • Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.